دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال درخواست فیلم دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها باکس آفیس
بازگشت
 • دسته‌ها
 • بازگشت
 • دسته‌ها
 • جستجوی پیشرفته


  ترتیب نمایش : کیفیت : محصول کشور :

  ژانر اول : ژانر دوم :

  فیلم های پیشنهادی


  Arrival-poster
  Fantastic Beasts and Where to Find Them-poster
  Taboo-poster
  La La Land-poster

  جدول پخش سريال ها

  شنبه
  يک شنبه
  دو شنبه
  سه شنبه
  چهار شنبه
  پنج شنبه
  جمعه
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل سوم قسمت بیست و یکم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲ بهمن
  فصل چهارم قسمت نهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت نوزدهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲ بهمن
  فصل ششم قسمت چهاردهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت نهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دوازدهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت سوم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت چهاردهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت چهاردهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت چهارم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت سیزدهم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت سوم
  ۲ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت هشتم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت بیست و چهارم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت نوزدهم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-12) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-13) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-14) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت بیستم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت ششم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل سوم قسمت ششم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت چهارم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت سوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت نهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل بیست و هشتم قسمت سیزدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت سیزدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت نهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت دهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پانزدهم قسمت یازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت هشتم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت سی و دوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت چهارم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۸ دی
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت چهاردهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت دوازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت بیست و نهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهاردهم قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت پنجم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت سوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت هشتم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت اول
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هفتم
  ۲۲ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۲ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت اول
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت اول
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت هجدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت چهارم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هجدهم قسمت نهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوازدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت یازدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت دهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سیزدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت اول
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت چهارم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت سیزدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت سوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان

  The 9th Life of Louis Drax-poster

  The 9th Life of Louis Drax 2016

  ژانر : معمايي, هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : انگلستان, کانادا, آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Alexandre Aja
  بازيگران :Jamie Dornan, Aiden Longworth, Sarah Gadon, Michael Adamthwaite
  امتياز : 6.4 از 1,000 کاربر

  مدت زمان :108 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  یک روانشناس که بر روی ذهن یک پسربچه مریض کار می کند، ناگهان خود را در مرز میان واقعیت و خیال می بیند و…

  Jen Kirkman: Just Keep Livin?-poster

  Jen Kirkman: Just Keep Livin? 2017

  ژانر : کمدي IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Lance Bangs
  بازيگران :Jen Kirkman
  امتياز : 6.8 از 56 کاربر

  مدت زمان :69 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  “جن کرکمن” در استندآپ کمدی جدید خود راجع به موضوعاتی همچون مدیتیشن، ارزش تنهایی، یک راهنمای تور شبح مانند و… طنز پردازی میکند.

  Shepherds and Butchers-poster

  Shepherds and Butchers 2016

  ژانر : درام IMDB
  محصول کشور : آفريقاي جنوبي, آمريکا, آلماننمایش تریلر
  کارگردان : Oliver Schmitz
  بازيگران :Andrea Riseborough, Steve Coogan, Deon Lotz, Garion Dowds
  امتياز : 7.2 از 134 کاربر

  مدت زمان :80 دقيقه
  کيفيت :  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  در دوران اوج تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، نگهبان زندان سفیدپوست جوانی به نام “لئون لبوسچنج” در حین مستی با شلیک اسلحه باعث کشته شدن هفت مرد سیاهپوست میشود. او در اوج نا امیدی و ترس از اتهاماتی که جانش را تهدید میکند دست به دامن وکیلی انگلیسی میشود تا پرونده‌ی او را به عهده بگیرد. وکیل سعی دارد ثابت کند اعمال لئون ناشی از آسیب‌های روانی محیط کار بی ثبات وی بوده است…

  Dead Story-poster

  Dead Story 2015

  ژانر : ترسناک IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Suneel Tripuraneni
  بازيگران :Kelsey Deanne, Chase Austin, Jay Bowles, Sheril Rodgers
  امتياز : نامعلوم از نامعلوم کاربر

  مدت زمان :نامعلوم
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  زوج جوانی به نام “ان” و “هرولد” به خانه‌ی جدیدشان نقل مکان میکنند اما خبر ندارند که خانه‌ی جدید آنان محل ارتکاب چندین قتل وحشتناک بوده است. تنهایی و رفتار عجیب ان، زندگی مشترک او را بیشتر و بیشتر به چالش میکشد اما زمانی که حضور شوم مری را در آن خانه حس میکند آنجاست که دیگر واقعا راه گریزی برایش نمی‌ماند…

  Detour-poster

  Detour 2016

  ژانر : هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : انگلستان, آفريقاي جنوبينمایش تریلر
  کارگردان : Christopher Smith
  بازيگران :Emory Cohen, Tye Sheridan, Stephen Moyer, Bel Powley
  امتياز : 7.6 از 122 کاربر

  مدت زمان :90 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  دانشجوی حقوق جوانی به نام هارپر کورکورانه با مردی پیمان میبندد تا پدرناتنی‌اش را به قتل برساند، چرا که حس میکند پدرناتنی‌اش مسئول حادثه‌ای‌ست که باعث به اغما رفتن مادرش شده است…

  My Father Die-poster

  My Father Die 2016

  ژانر : اکشن, درام IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Sean Brosnan
  بازيگران :Joe Anderson, John Schneider, Kevin Gage, William Mark McCullough
  امتياز : 6.8 از 101 کاربر

  مدت زمان :102 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  “اشر” که در سن 12 سالگی قدرت گویایی و شنوایی خود را از دست داده به مدت دو دهه آموزش میدید تا از “ایوان” مردی که 21 سال پیش برادرش را به قتل رسانده انتقام بگیرد. حالا که دشمن او از زندان آزاد شده فرصت خون خواهی به ایوان رو آورده ولی دشمن ایوان و قاتل برادرش کسی نیست جز پدر او…

  In the Forests of Siberia-poster

  In the Forests of Siberia 2016

  ژانر : ماجراجويي IMDB
  محصول کشور : فرانسهنمایش تریلر
  کارگردان : Safy Nebbou
  بازيگران :Raphaël Personnaz, Evgeniy Sidikhin
  امتياز : 6.9 از 130 کاربر

  مدت زمان :105 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  “تدی” که از دنیای پرهیاهو و بی معنی که در آن زندگی میکند به ستوه آمده، تصمیم میگیرد وسط زمستان تنهایی به منطقه سیبری برود و در کلبه ای با آرامش زندگی کند، اما طولی نمیکشد تا “تدی” با خطرهای آنجا، تنهایی، کمبود غذا و سرمای سوزان مواجه شود…

  Silence-poster

  Silence 2016

  ژانر : درام, تاريخي IMDB
  محصول کشور : مکزيک, تايوان, آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Martin Scorsese
  بازيگران :Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano
  امتياز : 7.6 از 6,051 کاربر

  مدت زمان :161 دقيقه
  کيفيت : DVDRip  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  فیلم «سکوت» ماجراهای دو کشیش جوان را دنبال می‌کند. آنها طی سفری به کشور ژاپن به دنبال پیدا کردن اثری از استاد خود هستند، که در طول مسیر اتفاقات و حوادث پیش‌بینی نشده‌ای را تجربه می‌کنند و…

  Take the 10-poster

  Take the 10 2016

  ژانر : کمدي IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Chester Tam
  بازيگران :Carlos Alazraqui, Fred Armisen, Exie Booker, Mike Bradecich
  امتياز : 6.8 از 8 کاربر

  مدت زمان :نامعلوم
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  فیلم یک روز از زندگیِ دو دوست صمیمی را در یک کنسرت هیپ هاپ به تصویر میکشد. یکی از آنها دلال مواد مخدر است و دیگری مدیر یک فروشگاه…

  A Kid-poster

  A Kid 2016

  ژانر : درام IMDB
  محصول کشور : فرانسه, کانادانمایش تریلر
  کارگردان : Philippe Lioret
  بازيگران :Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin
  امتياز : 7.3 از 181 کاربر

  مدت زمان :98 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  متیو اگرچه هیچ وقت با پدرش ملاقات نکرده بود و او را نمی شناخت، اما یک روز صبح به او خبر میدهند که پدرش در کانادا فوت کرده است. متیو همچنین متوجه میشود که 2 برادر نیز دارد، اما زمانی که به مراسم تشیع پدرش می رود، با برخورد خصمانه بقیه اعضای خانواده روبرو می شود…

  صفحه 1 از 2,57212345...قبلی »